Numerické matematické modelování pomocí programu FLAC 7.0 (ITASCA, USA)
 
Jedná se o numerickou metodu, která má podobný charakter jako známá metoda konečných prvků. FLAC je sestaven pro posuzování konstrukcí a zemních nebo horninových těles, též pro řešení jejich vzájemných interakcí..

FLAC je velmi vhodný pro materiálově nelineární výpočty, modelování přetváření i při velkých deformacích a  umožňuje zachovávat numerickou stabilitu i po překonání vrcholové pevnosti. Této možnosti využíváme při identifikaci potenciálních smykových ploch a typů porušení. V programovém systému FLAC též provádíme výpočty proudění vody zároveň s mechanickým přetvářením zeminy. Proudění vody modelujeme i nestacionární. Konstitutivní vztahy pro přetváření geomateriálů nám umožňují modelovat plastické přetváření geomateriálů s plastickým zpevněním i změkčením, používáme podle potřeby i vlastní konstitutivní vztahy. V programu FLAC modelujeme kromě zemního nebo horninového prostředí i konstrukci, ostění, výztuže, kotvy .... dle potřeb statického posouzení. 

                                               Odborné informace, konzultace:     Dr. Ing. Jiří Pícha


 


                                                           Ukázky výsledků statických výpočtů programem FLAC:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Kolaps velkého tunelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Izolínie tlaků vody v pórech okolo Habrovanského tunelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Potenciální kolaps násypu na bázi vyztuženého geomříží  -        D1 stavba 0133 Vyškov - Mořice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Izolínie sedání násypu R52 v blízkosti hráze horní nádrže vodního díla Nové Mlýny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Izolínie tlaků vody - Opěrná pilotová stěna kotvená - Rychlostní komunikace R55 stavba 5503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Způsob potenciálního kolapsu opěrné pilotové stěny kotvené - Rychlostní komunikace R55 stavba 5503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Stabilita skládky skrývkového materiálu na jílovém podloží - zpětná analýza    Kamenolom Hrabůvka